IVS Blog

advocacy videoindustrija video sadrzaja

Advocacy video i kako ga napraviti?

“Kratak i efektan video može da učini više nego meseci i meseci pričanja, pisanja, i organizacije raznih događaja”, kaže Jovana Đurbabić iz CRTE

 

Pre nego što vidimo šta je advocacy video, treba razumeti šta je advocacy. Javno zastupanje ili zagovaranje (eng. advocacy) podrazumeva niz koraka u borbi za ostvarivanje određenih prava veće grupe ljudi. Nije greška reći da je javno zastupanje borba za javni interes kroz uticaj na donosioce odluka koji imaju pravu, institucionalnu moće da menjaju stvari. 

“Suština javnog zagovaranja jeste da se izvrši pritisak na donosioce odluka da neki problem koji se tiče šire zajednice reše u interesu građana – da donesu odluku u javnom interesu”, kaže za naš blog Jovana Đurbabić iz organizacije CRTA za koju je Industrija video sadržaja izradila nekoliko animiranih videa baš za zagovaračke potrebe, a u okviru Programa razvojne komunikacijske podrške za organizacije civilnog društva. 

“Da biste uspeli u tome da donosioci odluka urade nešto u javnom interesu, neophodno je da iza sebe imate podršku javnosti. Do te podrške nije lako doći. Morate najpre da informišete građane o problemu, da ih ubedite zašto se to njih tiče i zašto je važno da vam pruže podršku. Ako ste u tome uspešni, tek onda možete da očekujete da će vas podržati kako biste mogli da izvršite stvarni uticaj na donosioce odluka”, kaže Jovana.

Video i advocacy

Zbog svoje jednostavnosti, interaktivnosti i atraktivnosti, video kao format komunikacaionog sadržaja je veoma moćan alat za informisanje, ali i podsticanje javnosti na zagovaračku akciju. Takođe je i jedno od najuspešnijih sredstava za predstavljanje jednostavnih rešenja za kompleksne probleme. 

Evo statistike o marketinškoj upotrebi videa koja može biti zanimljiva i u kontekstu javnog zagovaranja:

  • Organizacije koje koriste video u svom marketingu imaju 41 odsto bogatiju komunikaciju sa svojom publikom od onih koje ga ne koriste.
  • 70 odsto marketinških stručnjaka kaže da video daje više konverzija nego bilo koji drugi tip sadržaja.
  • Video povećava organski promet na pretraživačima za skoro 160 odsto.

Još o statistici koja govori o uspešnosti videa pročitajte OVDE.

Primeri dobre prakse

Vratimo se Programu razvojne komunikacijske podrške za organizacije civilnog društva u okviru koga CRTA pomaže organizacijama civilnog društva da ono što rade i čemu teže predstave na što efektivniji način kako bi pridobili podršku javnosti u svojoj borbi za unapređenja demokratske kulture, vladavine prava i slobode medija.

“Do ostvarenja ovog cilja dolazimo tako što se javnosti tokom godine plasira određen broj kampanja koje su strateški, kreativno i produkciono na višem kvalitativnom nivou. Ovakve integrisane, sveobuhvatne kampanje doprinose vidljivosti teme i prepoznatljivosti organizacije. Tema tj. good cause kojim se organizacije bave ili za koji se bore su primarna poruka ali se kroz kampanju brendira i sama organizacija čime dobija prepoznatljiv pečat”, kaže Jovana Đurbabić.

Primer takve kampanje jeste “Privatnost je srce slobode” koju je u okviru Programa sprovela organizacija Partneri Srbija.


“S obzirom da smo na dnevnom nivou bombardovani hiljadama različitih informacija, na kraju dana pamtimo samo tri. Vi, kao zagovaračka organizacija, se borite da vaša poruka bude baš jedna od te tri. Zato je od presudnog značaja način na koji šaljete poruku. I tu na scenu stupa video i zato je on važan. Kratak i efektan video može da učini više nego meseci i meseci pričanja, pisanja, i organizacije raznih događaja itd.” objašnjava Jovana.

Kako napraviti advocacy video?

Zagovarački video mora da bude deo šire zagovaračke kampanje. U zavisnosti od toga u kom se periodu sama kampanja nalazi, definišu se i ciljevi samog videa. Nekad je to samo skretanje pažnje i informisanje javnosti o problemu. Samu kampanju pa i ciljeve videa je potrebno definišu oni koji vode samu zagovaračku kampanju. Najbolje bi bilo da u tom procesu imaju pomoć iskusnih zagovarača i marketing stručnjaka.

Usput, proces informisanja javnosti može da bude i dvosmeran u smislu da će se organizaciji koja skreće pažnju na određeni problem javiti veći broj ljudi koji imaju taj isti problem. Često ljudi koje nešto muči ne govore o tome jer misle da su nemoćni u odnosu na sistem koji treba promeniti, ali se ohrabre kada vide da je tu još neko, da nisu sami. Kroz tu saradnju i okupljanje pojedinaca sa istim interesom, zagovaračka pozicija same inicijative će da poraste. Što je više ljudi koji se uključuju u borbu to je uspeh izvesniji.

Nakon cilja, važno je razumeti i ko je ciljna publika, kome se video obraća i onda prilagoditi komunikaciju kampanje i videa baš onima koji će ga konzumirati.

Sa publikom najbolje komuniciraju iskrene i istinite priče, nešto sa čim se gledaoci mogu poistovetiti, što mogu da razumeju kao realan problem koji može i njih pogoditi ili ih već pogađa. Zbog toga je važno da u pisanju scenarija za zagovaračke video, organizacija ima pomoć reditelja ili copywritera koji će prilagoditi scenario videa.

Važan je i izbor vrste videa koji se koristi. Nekada najveći uspeh ostvaruju jednostavna svedočenja ljudi koji imaju problem koji se pokušava rešiti i tada se koriste tzv. testimonial videi. U drugim prilikama je potrebno na jednostavan način objasniti kompleksnost problema pa se koriste animirani explainer videi. Na raspolaganju je ogroman broj formi i vrsta videa, a o izboru je najbolje izvesti sa nekim ko već ima iskustva.

Momenat plasiranja videa (i kampanje uopšte) kao i izbor kanala emitovanja videa su sledeća važna pitanja o kojima treba razmisliti. U današnje vreme obiljla komunikacionih kanala, veoma je važno poznavati sve specifičnosti svake od društvenih mreža, klasičnih medija i ostalih načina prenošenja poruke.

Konačno, zagovarački video mora da ima određeni poziv na akciju. To su uglavnom jasna uputstva šta neko ko želi da se priključi inicijativi treba da uradi – gde da dođe, šta da potpiše, gde da klikne…

Često se desi da organizacije nemaju sredstava za zagovaračku kampanju i prvo treba da reše problem sakupljanja sredstava. U tom slučaju, možda je rešenje da video snime sami. Možda, u tom kontekstu, može da pomogne ovaj opsežan vodič o tome KAKO SNIMITI VIDEO namenjen pre svega malim preduzetnicima, ali video proces je suštinski isti za sve namene, pa tako i za advocacy video. Takođe, valjalo bi upoznati se i sa važnosti perioda pripreme u proizvodnji videa, a za to vam preporučujemo OVAJ tekst.

I na kraju napomena. Koliko god da zagovarčke aktivnosti i inicijative delovale mukotrpno, posebno u društvima opterećenim teškim tranzicionim nedaćama, rezultati su vidljivi. Sve je više dobrih primera građanskog aktivizma. I kako Jovana kaže – važno je da se ne odustane.